Curriculum vitae

Foto: Alekuriren
Jag började på slöjdföreningens skola 1959, som senare blev konstindustriskolan. Undervisning i kroki, teckning, pastell och akvarellmålning.

Senare undervisning i skulptur på konstindustriskolan.

Hovedskous målarskola.

Sommarkurser på Gerlesborgskolan och Billströmska folkhögskolan i målning, materiallära i färg och form.

Jag har haft ett flertal separatutställningar samt deltagit i samlingsutställningar som varit jurybedömda på konsthallen i Göteborg, Nolhaga slott och konstfrämjandet.

Arbetat som fritidsledare i Surte och Nödinge skolor, med teckning och målning. Har även arbetat som kursledare i teckning och målning för ABF, TBV och Medborgarskolan i ett 20-tal år.

Har deltagit med utsmyckningen i Surte glasbruksmuseum.

Tilldelades Ale kommuns Kulturstipendium 2013 med motiveringen: "Genom ett långt och engagerat konstnärskap har Margareta Bertling mött och inspirerat många Alebor, unga såväl som vuxna och därigenom spridit intresset för konst."

Är medlem i Göteborgs konstnärsklubb, Svenska konstnärsförbundet och konstnärsförbundet Alliansen.